Home > Books & Publications > Books by Title A-Z >

Five Treatises of Acarya Dipamkarasrijnana, in Tibetan and Sanskrit
By: Dipamkarasrijnana(Atisa)

Five Treatises of Acarya Dipamkarasrijnana


 
Our Price: $30.00
Members Price: $27.00
Author: Dipamkarasrijnana ( Atisha )

Availability: Usually Ships in 24 Hours
Product Code: 10503
Qty:

Description
 
1. Bodhisattvamanyavali---Byang Chub Sems dPa' Nor Bu'i Phreng Ba  

.བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་ཕྲེང་།2. Lokatitasaptangavidhi---'Jig rTen Las 'Das Pa'i Yan Lag bDun pa'i Cho Ga

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཆོས།3. Sancodanasahitasvakrityakramavarnasamgra---Rang Gi Bya Ba'i Rim Pa bsKul Ba Dang bCas Pa Ger Bris Pa

རང་གི་བྱ་བའི་རིམ་པ་སྐུལ་བ་དང་བཅས་པ་གེར་བྲིས་པ།4. Dharmadhatudarsana Giti--- Chos Kyi dBying Su lTa Ba 'i gLu

ཆོས་ཀྱི་དབྱིང་སུ་ལྟ་བའི་གླུ།5. Vimalaratnalekha---Dri Ma Med pa'i Rin Po Che 'i 'Phrin Yig  

དྲི་མ་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲིན་ཡིག

Features
To view the Tibetan script download the fonts from lobsangmonlam.org

Share your knowledge of this product with other customers... Be the first to write a review

Browse for more products in the same category as this item:

Books & Publications > Books by Title A-Z
Books & Publications > Books by Subject > Tibetan Texts & Books
Books
Books & Publications
Books & Publications > Books by Subject