Home > Books & Publications > Books by Title A-Z >

Dge Chos yab sras kyi snyan rtsom དགེ་ཆོས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྙན་རྩོམ།
Gendun Chophel


 
Our Price: $7.50
Members Price: $6.75
Author: བླ་ཆུང་ཨ་པོ། རཀཿར་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར།
Format: Paperback
ISBN: 9789380359823
Publication Date: 2013


Product Code: 9789380359823
Qty:

Description
 
༄༅། །དགེ་ཆོས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་ནི། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་སྙན་རྩོམ་ཁག་ཅིག་དང་། གོ་འཇོ་ཨ་པོ་བླ་ཆུང་གིས་གཱདྷཱིར་བསྟོད་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག །དེ་བཞིན་རཀཿར་རིན་པོ་ཆེས་ཁུ་ནུ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་སྙན་ངག་གི་ལམ་ནས་བརྩམས་པ་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་བཏུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ལགས། དེས་ན་སྙན་རྩོམ་དེ་དག་ནི་ཕྱི་རབས་ཀྱི་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་སྙན་ངག་གི་སྐྱེས་ཆེན་པོ་ཞིག་གོ།

དགེ་ཆོས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྙན་རྩོམ།, བླ་ཆུང་ཨ་པོ། རཀཿར་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར།, Library of Tibetan Works and Archives, Paperback, 102 pages, 2013, $7.50

Share your knowledge of this product with other customers... Be the first to write a review

Browse for more products in the same category as this item:

Books & Publications > Books by Title A-Z
Books & Publications > Books by Subject > Tibetan Texts & Books
Books
Books & Publications > Books by Subject

Books & Publications